Model: WP75-S1-F1-NONE (Water Meter) , 6~40 m3/h, 3in ANSI 150, SS304 Selling: 21,500,000 VNĐ Delivery Time: 4~6 Tuần Fluid: Clean Water
Person in charge
Thông số báo giá


PROPELLER TYPE WATER METER   
       
Manufacturer : Shin yuan(Taiwan)           
Fluid: Water           
Max working temperature: 50˚C.           
Max working pressure: 10kg/cm2           
Model: WP75-S1-F1-NONE               
Flow range: 6 - 40 m3/h               
Qmax = 40 m3/h               
Size : 75 mm (2'')               
Vane Wheel: P.P.Resin               
Wetted parts: SS304               
Body : SS304             
Connection: 3'' ANSI 150LB FLANGE

Function :
- Display Totaliser
- No Display Flow Rate
- No Reset

Các trường hợp không bảo hành :
- Không gắn Bộ lọc trước đồng hồ lưu lượng
- Áp suất, nhiệt độ, lưu lượng làm việc vượt mức cho phép của thiết bị

Ghi chú
Hình sản phẩm / Drawing