Model: WP125-S1-F1-NONE (Water Meter) , 17~150 m3/h, 5in ANSI 150, SS304 Selling: 37,600,000 VNĐ Delivery Time: 4~6 Tuần Fluid: Clean Water
Person in charge
Thông số báo giá


PROPELLER TYPE WATER METER           
Manufacturer : Shin yuan(Taiwan)           
Fluid: Water           
Max working temperature: 50˚C.           
Max working pressure: 10kg/cm2           
Model: WP100-S1-F1-NONE               
Flow range: 8 - 80 m3/h               
Qmax = 80 m3/h               
Size : 100 mm (4'')               
Vane Wheel: P.P.Resin               
Wetted parts: SS304               
Body : SS304             
Connection: 4'' ANSI 150LB FLANGE

Function :
- Display Totaliser
- No Display Flow Rate
- No Reset


Các trường hợp không bảo hành :
- Không gắn Bộ lọc trước đồng hồ lưu lượng
- Áp suất, nhiệt độ, lưu lượng làm việc vượt mức cho phép của thiết bị

Ghi chú
Hình sản phẩm / Drawing